Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Εξέταση Αγγλικά Ι & Αγγλικά ΙΙ

Οι φοιτητές καλούνται να προσέλθουν στην εξέταση του μαθήματος ως εξής:

Αγγλικά Ι

  • Οι φοιτητές με επώνυμο από Αθανασόπουλος έως Κωνσταντινίδης θα έρθουν 3.00-6.00 μ.μ.
  • Οι φοιτητές με επώνυμο Κωνσταντούλας έως Χρυσοστομίδης θα έρθουν 6.00-9.00 μ.μ.

Εξαιρούνται βέβαια όσοι φοιτητές έχουν περάσει το placement test.

Αγγλικά II
Οι φοιτητές θα έρθουν κανονικά στις 6.00 μ.μ. σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Η διδάσκουσα
Ε. Ευμοιρίδου