Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ενημερωτική Συνάντηση στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+

Την Παρασκευή 16/04/2021, στις 12:00, θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, μέσω της πλατφόρμας MsTeams, συνάντηση για την κινητικότητα για σπουδές και πρακτική άσκηση στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+. Στη συνάντηση, ο Τμηματικώς Υπεύθυνος Erasmus Καθηγητής Λεωνίδας Παληός θα παρουσιάσει το πρόγραμμα Erasmus+ και θα απαντήσει σε ερωτήσεις των ενδιαφερομένων.

αρχείο λήψης

Ο κωδικός της ομάδας του MsTeams (Ενημερωτική Συνάντηση Erasmus+) είναι: cfjpqqw

Blog Attachment