Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Εγγραφή των αιτούντων μετεγγραφή με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια

Ανακοίνωση για την εγγραφή των αιτούντων μετεγγραφή με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια. Τα ονόματα περιέχονται στο ακόλουθο αρχείο και για να πραγματοποιηθεί η εγγραφή τους θα πρέπει να προσέλθουν και να προσκομίσουν μια έγχρωμη φωτογραφία (τύπου αστυνομικής ταυτότητας) στην Γραμματεία του Τμήματος (Μεταβατικό Κτίριο)

από την Πέμπτη 13 έως και την Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2018