Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Εγγραφή και δήλωση μαθημάτων των νέων Μεταπτυχιακών φοιτητών, Εαρινό Εξάμηνο 2021-2022

Ενημερώνονται οι ΝΕΟΙ μεταπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος ότι για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021 – 2022 η διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων θα ξεκινήσει στις  22/02/2022 και θα διεξάγεται με φυσική παρουσία.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ υπ’ αριθμόν 4406/ 24-09-2021 ορίζονται οι ακόλουθες προϋποθέσεις συμμετοχής σε δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία των Α.Ε.Ι.
1. Σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία που διενεργείται με φυσική παρουσία εντός των Α.Ε.Ι. συμμετέχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που πληρούν υποχρεωτικά μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19, ή

β) έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 με μία (1) δόση εμβολίου λόγω νόσησής τους από κορωνοϊό COVID-19, ή

γ) έχουν νοσήσει από κορωνοϊό COVID-19 και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δεκατεσσάρων (14) ημερών και μικρότερο των ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία διάγνωσής τους ως θετικού κρούσματος κατόπιν διεξαγωγής εργαστηριακού ελέγχου, ή

δ) έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί είτε σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος, είτε σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test).

Υποχρεωτική είναι και η χρήση μάσκας στους χώρους του Τμήματος.

  • Η προθεσμία των εγγραφών για τους νέους μεταπτυχιακούς φοιτητές είναι από 22/02/2022 έως 11/03/2022 και πραγματοποιείται ηλεκτρονικά κατόπιν συνεννοήσεως με την κα Βαμβέτσου στο τηλέφωνο 2651007213.
  • Η προθεσμία των δηλώσεων μαθημάτων  των νέων μεταπτυχιακών φοιτητών είναι από 22/02/2022 έως 11/03/2022 και θα γίνει ηλεκτρονικά στο classweb.

Προσοχή για τους νέους μεταπτυχιακούς φοιτητές μόνο για να υποβάλετε τη δήλωση μαθημάτων θα πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε ιδρυματικό κωδικό με τον αριθμό μητρώου που θα σας χορηγηθεί από τη Γραμματεία κατά την εγγραφή σας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προθεσμίες για την παραίτηση, την αίτηση εγγραφής,  το έντυπο επικαιροποίησης προσωπικών στοιχείων και τη δήλωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

Blog Attachment