Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Εγγραφές Εισαγομένων – Ειδική Κατηγορία Ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις

Η προθεσμία εγγραφής των εισαγομένων στα Τμήματα/Εισαγωγικές Κατευθύνσεις και στις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την ειδική κατηγορία ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 είναι από 15-10-2020 μέχρι και 22-10-2020, σύμφωνα με την Αρ. Πρωτ. Φ.153/139238/Α5/13-10-2020 απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Blog Attachment