Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Εαρινό Εξάμηνο – Προσφερόμενα Μαθήματα από άλλα Τμήματα

Το Τμήμα παρέχει στους φοιτητές του τη δυνατότητα να δηλώσουν μαθήματα που προσφέρονται από τα άλλα δύο Τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής, το Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών και το Τμήμα Αρχιτεκτονικής, από Τμήματα της Σχολής Θετικών Επιστημών, το Τμήμα Μαθηματικών και το Τμήμα Φυσικής, καθώς επίσης και από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, το Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. Με την επιτυχή παρακολούθηση μαθημάτων αυτής της κατηγορίας οι φοιτητές μπορούν να καλύψουν μέχρι δέκα (10) μονάδες ECTS που απαιτούνται για την λήψη του Διπλώματος.

Από το Τμήμα Φιλοσοφίας στο εαρινό εξάμηνο προσφέρονται τα εξής μαθήματα:

-Φιλοσοφία της Φύσης-Φιλοσοφία της Τεχνολογίας (διδάσκουσα: Γκ. Μαγγίνη)
-Σύγχρονη Φιλοσοφία Ι (διδάσκουσα: Γκ. Μαγγίνη)
-Σύγχρονη Φιλοσοφία ΙΙ (διδάσκων: Κ. Ράντης)
-Θεωρίες Αγωγής και Κοινωνικοποίησης:Παιδαγωγικές Ιδέες και Εκπαίδευση (διδάσκουσα: Λ.Μπενινκάζα)
-Εισαγωγή στην Παιδαγωγική: Παιδαγωγικές Ιδέες και Εκπαίδευση (διδάσκων: Κ. Γκαραβέλας)

Επίσης, από το ΠΤΔΕ προσφέρεται το μάθημα:

– Παιδαγωγική Συμβουλευτική (διδάσκων: Α. Μπρούζος).

Από το Τμήμα Μαθηματικών προσφέρονται τα παρακάτω μαθήματα:

-Θεωρία Συστημάτων Εξυπηρέτησης (διδάσκουσα: Κ. Σκούρη)
-Μιγαδικές Συναρτήσεις Ι (διδάσκων: Ι.Γιαννούλης)
-Τεχνικές μαθηματικής Μοντελοποίησης (διδάσκων: Θ. Χωρίκης)

Από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών:

-Εισαγωγή στα Οικονομικά ΙΙ (διδάσκων: Κ. Χατζηνικολάου)
-Ειδικά Θέματα Επιχειρηματικότητας (διδάσκων: Γ. Γκωλέτσης)

Από το Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών:

-Κβαντική Θεωρία της Ύλης (διδάσκοντες: Ε.Λοιδωρίκης/Δ.Αναγνωστόπουλος)
-Νανοτεχνολογία (διδάσκων: Δ.Μελάς)
-Μαγνητικά Υλικά-Υπεραγωγοί (διδάσκων: Ι.Παναγιωτόπουλος)

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να απευθύνεστε στις Γραμματείες των εκάστοτε τμημάτων.