Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Διευκρινιστική ανακοίνωση σχετικά με την αλλαγή των μονάδων ECTS

Διευκρινίζεται ότι  φοιτητές που εισήχθησαν στο Τμήμα από το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 δεν υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τα μαθήματα ΜΥΥ406 Ψηφιακή Σχεδίαση ΙΙ και ΜΥΥ901 Μικροεπεξεργαστές. Μπορούν ωστόσο αν θέλουν να τα δηλώσουν ως κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα.