Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ – ΜΥΕ050 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Το κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα ΜΥΕ050 Διδακτική της Πληροφορικής διδάσκεται στο Τμήμα μας στο εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2020-2021 από την κ. Μαρία Χρόνη, μέλος ΕΔΙΠ, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο πρόγραμμα μαθημάτων.