Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Δηλώσεις μαθημάτων ΝΕΩΝ Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Σας ενημερώνουμε ότι διευθετήθηκε το τεχνικό θέμα που είχε προκύψει και μπορείτε να κάνετε δήλωση μαθημάτων από σήμερα Παρασκευή 23-10-2020 μέχρι και την Δευτέρα 2-11-2020.