Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Δήλωση Μαθημάτων του Χειμερινού Εξαμήνου 2020-2021- ΛΗΞΗ 26/10/2020

Ενημερώνονται οι φοιτητές όλων των ετών ότι η δήλωση μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου 2020-2021 θα γίνει από τη Δευτέρα 12/10/2020 έως και την Δευτέρα 26/10/2020.

Υπενθυμίζεται ότι η δήλωση γίνεται ηλεκτρονικά από τους ίδιους τους φοιτητές στο σύστημα ClassWeb  https://classweb.uoi.gr (φοιτητολόγιο) και πάντα εντός της παραπάνω χρονικής προθεσμίας και είναι υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές.

Οι φοιτητές του πρώτου εξαμήνου(πρωτοετείς) θα δηλώσουν 6 μαθήματα(συμπεριλαμβανομένου του μαθήματος των Αγγλικών), ενώ οι φοιτητές όλων των άλλων εξαμήνων, ανεξάρτητα από το Πρόγραμμα Σπουδών που ακολουθούν, έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν έως και εννέα(9) μαθήματα. Επίσης, όσοι φοιτητές δηλώσουν Διπλωματική Εργασία θα πρέπει να γνωρίζουν ότι θα μπορούν να δηλώσουν ακόμη τέσσερα (4) μαθήματα, καθώς και ότι οφείλουν να προσκομίσουν το έντυπο Π1 στην Γραμματεία έως το πέρας των δηλώσεων.

Οι φοιτητές οφείλουν να ελέγχουν ξανά τη σωστή υποβολή των δηλώσεων τους (προτείνεται η αποσύνδεση από το σύστημα και η επανασύνδεση ώστε να διαπιστώνουν την έγκυρη υποβολή της δήλωσης).O επανέλεγχος πρέπει να γίνει κατά το χρονικό διάστημα 12/10/2020 έως 26/10/2020, διάστημα που το σύστημα παραμένει ανοικτό.

Επί Πτυχίω Φοιτητές

Οι επί πτυχίω φοιτητές στο ίδιο χρονικό διάστημα θα κάνουν δύο(2) δηλώσεις μαθημάτων.Στην πρώτη θα δηλώσουν τα μαθήματα του τρέχοντος εξαμήνου(2020-2021 Χειμερινό), ενώ στη δεύτερη θα δηλώσουν τα οφειλόμενα μαθήματα που διδάχθηκαν στο εαρινό εξάμηνο 2019-2020 (2020-2021 ΕΜΒΟΛΙΜΗ ΧΕΙΜ).

 

Σημαντική διευκρίνιση: Στο Τμήμα μας δεν υπάρχουν ομάδες μαθημάτων, και θα πρέπει να προχωρήσετε τη δήλωση σας χωρίς να κάνετε Δήλωση Ομάδων.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το παρακάτω έγγραφο.

Blog Attachment