Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Δήλωση Μαθημάτων του Εαρινού Εξαμήνου 2020-2021- ΛΗΞΗ 29/03/2021

Ενημερώνονται οι φοιτητές όλων των ετών ότι η δήλωση μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου 2020-2021 θα γίνει από τη Δευτέρα 8/3/2021 έως και την Δευτέρα 29/3/2021.

Υπενθυμίζεται ότι η δήλωση γίνεται ηλεκτρονικά από τους ίδιους τους φοιτητές στο σύστημα ClassWeb  https://classweb.uoi.gr (φοιτητολόγιο) και πάντα εντός της παραπάνω χρονικής προθεσμίας και είναι υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές.

Οι φοιτητές του δευτέρου εξαμήνου θα δηλώσουν πέντε (5) μαθήματα. Οι φοιτητές όλων των άλλων εξαμήνων, ανεξάρτητα από το Πρόγραμμα Σπουδών που ακολουθούν, έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν έως και εννέα (9) μαθήματα. Οι φοιτητές που έχουν εγγραφεί από μετεγγραφή θα κάνουν οι ίδιοι δήλωση μαθημάτων και όχι η Γραμματεία, όπως έγινε για το χειμερινό εξάμηνο.

 Επίσης, όσοι φοιτητές δηλώσουν Διπλωματική Εργασία θα πρέπει να γνωρίζουν ότι θα μπορούν να δηλώσουν ακόμη τέσσερα (4) μαθήματα, καθώς και ότι οφείλουν να προσκομίσουν το έντυπο Π1 (Α3α) στη Γραμματεία έως το πέρας των δηλώσεων.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι φοιτητές οφείλετε να ελέγχετε τη σωστή υποβολή της δήλωσής σας. Προτείνεται η αποσύνδεση από το σύστημα και η επανασύνδεση ώστε να διαπιστώνετε την έγκυρη υποβολή της δήλωσης καθώς και να κάνετε επανέλεγχο ότι έχει υποβληθεί σωστά η δήλωση μαθημάτων στο χρονικό διάστημα που το σύστημα παραμένει ανοικτό, δηλαδή από 8 έως και 29/03/2021. Αφού αποστείλετε τη Δήλωση να ελέγξετε  την κατάσταση δήλωσης να είναι Υποβληθείσα.

Επί Πτυχίω Φοιτητές

Οι επί πτυχίω φοιτητές στο ίδιο χρονικό διάστημα θα κάνουν δύο (2) δηλώσεις μαθημάτων. Στην πρώτη (2020-2021 ΕΑΡ) θα δηλώσουν τα μαθήματα που διδάσκονται/εξετάζονται κατά το τρέχον εξάμηνο, ενώ στη δεύτερη (2020-2021 ΕΜΒΟΛΙΜΗ ΕΑΡ), τα οφειλόμενα μαθήματα που διδάχθηκαν/εξετάστηκαν στο χειμερινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2020-2021 (πτυχιακή εξεταστική).

Σημαντική διευκρίνιση: Στο Τμήμα μας δεν υπάρχουν ομάδες μαθημάτων, και θα πρέπει να προχωρήσετε τη δήλωση σας χωρίς να κάνετε Δήλωση Ομάδων.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το παρακάτω έγγραφο.

Blog Attachment