Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Δήλωση και Διανομή Συγγραμμάτων_Χειμερινό Εξάμηνο 2021-2022ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Σύμφωνα με το νέο έγγραφο (https://eudoxus.gr/files/Paratasi_Xeim_2021-22.pdf) του Υπουργείου Παιδείας,  δίνεται παράταση για τη δήλωση και τη  διανομή συγγραμμάτων για το χειμερινό εξάμηνο. Οι νέες ημερομηνίες είναι:

ΔΗΛΩΣΗ Συγγραμμάτων: Οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών θα ξεκινήσουν την Τρίτη 2 Νοεμβρίου και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή  14 Ιανουαρίου 2022.

ΔΙΑΝΟΜΗ Συγγραμμάτων: Η διανομή συγγραμμάτων για το χειμερινό εξάμηνο θα ξεκινήσει την Τρίτη 2 Νοεμβρίου και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή  28 Ιανουαρίου 2022.

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο οικείο τμήμα τους και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή απορίες μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών του Ευδόξου (http://eudoxus.gr/OnlineReport.aspx).

Blog Attachment