Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Γενική Συνέλευση Φοιτητών, 12/5/2022

Η Γενική Συνέλευση των Φοιτητών του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής θα γίνει την Πέμπτη 12.5.2022 στις 14:00 στο αμφιθέατρο του Τμήματος.