Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πρόσληψη τεσσάρων (4) μεταπτυχιακών φοιτητών και ΥΔ για την επικουρία των μελών ΔΕΠ στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου μας στη συνεδρίαση του αριθμ.1635/13-11-2020) (σχετ. έγγραφο αριθμ.5614/19-11-2020) αποφάσισε την πρόσληψη μεταπτυχιακών φοιτητών με ωριαία αντιμισθία για την επικουρία των μελών ΔΕΠ στην άσκηση των φοιτητών, τη διεξαγωγή φροντιστηρίων, εργαστηριακών ασκήσεων, εποπτεία εξετάσεων και διόρθωση ασκήσεων, καθώς και υποψηφίων διδακτόρων για την επικουρία των μελών ΔΕΠ σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, για το έτος 2020, στα Τμήματα του Ιδρύματός μας. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες των Τμημάτων:
1. Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής και
2. Μηχανικών Επιστήμης Υλικών
να υποβάλλουν ηλεκτρονικά (gramarch@uoi.gr) στη Γραμματεία του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών <b>από την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2020 έως και την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2020 </b> την αίτηση και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

Blog Attachment