Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ανακοίνωση του μαθήματος ΜΥΕ052 Προηγμένες Μέθοδοι 3Δ Γραφικών

Το μάθημα ΜΥΕ052 Προηγμένες Μέθοδοι 3Δ Γραφικών,
θα αρχίσει την επόμενη Τρίτη 13/10

Ο κωδικός MS Teams είναι: 63vom0t

και για ερωτήσεις/απορίες να επικοινωνούν με τον κ. Βασιλάκη στο abasilak@cs.uoi.gr