Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ανακοίνωση σχετικά με τις Κατατακτήριες Εξετάσεις 2018-2019

Το παρακάτω αρχείο περιέχει πληροφορίες σχετικά με την ύλη και τα μαθήματα των κατατακτήριων εξετάσεων του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι από 1/11/2018 έως και 15/11/2018.

Μπορείτε να βρείτε τη σχετική αίτηση παρακάτω.