Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ανακοίνωση Π.Ι. για τον Εμβολιασμό των Φοιτητών/Φοιτητριών και των Μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας

Παρακαλούμε δείτε την Ανακοίνωση του Π.Ι. αναφορικά με τον εμβολιασμό των φοιτητών και των μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας.

Από τη Γραμματεία Πρυτανείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων