Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μελλοντικές θέσεις ΔΕΠ

Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στο πλαίσιο μελλοντικών προκηρύξεων θέσεων μελών ΔΕΠ απευθύνει πρόσκληση σε ερευνητές για την εκδήλωση ενδιαφέροντος με την αποστολή του βιογραφικού τους στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (tsiatouhas@cse.uoi.gr) μέχρι τις 20-07-2021. Το ενδιαφέρον του Τμήματος επικεντρώνεται στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα (με αλφαβητική σειρά):

  • Αλγόριθμοι Κατανεμημένων Συστημάτων και Δικτύων
  • Ανάλυση, Διαχείριση και Επεξεργασία Δεδομένων Μεγάλου Όγκου
  • Γραφικά
  • Ενσωματωμένα Συστήματα
  • Λογισμικό Παράλληλων Συστημάτων
  • Συστήματα Λογισμικού (Ασφάλεια ή Μεταφραστές ή Παράλληλα Συστήματα)
  • Συστήματα σε Ολοκληρωμένο Κύκλωμα – Αρχιτεκτονική Συστημάτων σε Ολοκληρωμένο Κύκλωμα
  • Σχεδίαση Αναλογικού ή/και Μεικτού Σήματος Κυκλωμάτων/Συστημάτων
  • Τεχνολογία Λογισμικού