Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ανακοίνωση ΜΥΥ101 Αγγλικά Ι

Το μάθημα της Αγγλικής Γλώσσας ΜΥΥ 101 δεν θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα αυτή 4/10/2021 λόγω γονικής άδειας της διδάσκουσας.

Η διδάσκουσα

Ε. Ευμοιρίδου