Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ανακοίνωση για το μάθημα των «Αγγλικών για την Επιστήμη των Υπολογιστών»

Το μάθημα των «Αγγλικών για την  Επιστήμη των Υπολογιστών» θα ξεκινήσει στις 23 Φεβρουαρίου. Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. Ανακοίνωση_έναρξη Αγγλικών

Blog Attachment