Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ανακοίνωση για το μάθημα ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ I

Οι φοιτητές/φοιτήτριες του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής που έχουν δηλώσει το μάθημα ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ I από το Τμήμα Φιλοσοφίας παρακαλούνται για τις ανάγκες της εξέτασης στο μάθημα να εγγραφούν στην ομάδα – αίθουσα εξέτασης

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ I – ΑΙΘΟΥΣΑ 2 με κωδικό εγγραφής fdy5iun

Η εξέταση του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με το πρόγραμμα του Τμήματος Φιλοσοφίας, την Πέμπτη 28 Ιανουαρίου στις 18.00
Καλή επιτυχία!
Η Διδάσκουσα
Δρ. Αθηνά Χαρίση

Blog Attachment