Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ανακοίνωση για το μάθημα «Ειδικά Θέματα Επιχειρηματικότητας»

Δίνεται παράταση για την δήλωση της ομάδας και του θέματος του επιχειρηματικού σχεδίου για το μάθημα «Ειδικά Θέματα Επιχειρηματικότητας».  Νέα καταληκτική ημερομηνία η 2/3/2021, ώρα 23:59. Η δήλωση της φοιτητικής ομάδας και του θέματος του επιχειρηματικού σχεδίου μπορεί να γίνει στο παρακάτω link:

https://forms.gle/ewWPsWH575ooSZka9

Υπενθυμίζεται ότι το μάθημα «Ειδικά Θέματα Επιχειρηματικότητας» πραγματοποιείται μέσα από  τακτικές συναντήσεις (ms-teams) με ομάδες 3-4 φοιτητών. Κάθε ομάδα αναλαμβάνει – με την καθοδήγηση των διδασκόντων- την σύνταξη και παρουσίαση του δικού της επιχειρηματικού σχεδίου (business plan) για την επιχειρηματική ιδέα που έχει.

Πληροφορίες για το μάθημα θα βρείτε στην ιστοσελίδα του μαθήματος http://ecourse.uoi.gr/enrol/index.php?id=2010

Οι διδάσκοντες

Γκωλέτσης Γιώργος, goletsis@uoi.gr

Χρυσανθοπούλου Ξένια, xchrysanthopoulou@uoi.gr

 

Blog Attachment