Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ανακοίνωση για τη δήλωση του ΜΥΕ011/ΠΛΕ072 – Εξελικτικός Υπολογισμός

Οι φοιτητές που έχουν δηλώσει στο τρέχον εξάμηνο το κατ’επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα «Εξελικτικός Υπολογισμός»(ΜΥΕ011/ΠΛΕ072) να ελέγξουν τη δήλωσή τους και, σε περίπτωση που δεν φαίνεται καταχωρημένο το μάθημα, να στείλουν μέχρι τη Δευτέρα 10.12.2018 σχετικό email στο gramcs@cc.uoi.grμε το ονοματεπώνυμό τους και τον αριθμό μητρώου τους προκειμένου η Γραμματεία να προχωρήσει στην καταχώρηση του μαθήματος.