Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ανακοίνωση για τη δήλωση μαθημάτων των Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Η διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων θα ξεκινήσει στις 22 Φεβρουαρίου 2021.

Η προθεσμία των δηλώσεων μαθημάτων και της μεταπτυχιακής εργασίας είναι από 22/02/2021 έως 05/03/2021 και θα γίνεται ηλεκτρονικά στο classweb.

Προσοχή:  Όλα τα μαθήματα υπόκεινται στους περιορισμούς και τις προϋποθέσεις του κανονισμού του ΠΜΣ

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προθεσμίες για την παραίτηση και της δήλωσης μεταπτυχιακής εργασίας εξειδίκευσης περιέχονται στο παρακάτω αρχείο.

Blog Attachment