Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ανακοίνωση για τη δήλωση μαθημάτων των Μεταπτυχιακών Φοιτητών και των εγγραφών των νέων Μεταπτυχιακών φοιτητών,Χειμερινό Εξάμηνο 2020-2021

Η διδασκαλία των μαθημάτων θα ξεκινήσει στις 5 Οκτωβρίου 2020 και θα γίνει με φυσική παρουσία σύμφωνα  με την υπ’ αριθμ. 115744/Ζ1/4-9-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση και  τις διευκρινιστικές οδηγίες της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Η προθεσμία των εγγραφών για τους νέους μεταπτυχιακούς φοιτητές είναι από 5/10/2020 έως 16/10/2020 και πραγματοποιείται στη Γραμματεία του Τμήματος καθημερινά από τις 9:00 έως τις 11:00.

Η προθεσμία των δηλώσεων μαθημάτων τόσο των μεταπτυχιακών φοιτητών όσο και των νέων μεταπτυχιακών φοιτητών είναι από 5/10/2020 έως 16/10/2020 και θα γίνεται ηλεκτρονικά στο classweb.

Προσοχή για τους νέους μεταπτυχιακούς φοιτητές μόνο για να υποβάλετε τη δήλωση μαθημάτων θα πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε ιδρυματικό κωδικό με τον αριθμό μητρώου που θα σας χορηγηθεί από τη Γραμματεία κατά την εγγραφή σας.

Προσοχή:  Όλα τα μαθήματα υπόκεινται στους περιορισμούς και τις προϋποθέσεις του κανονισμού του ΠΜΣ

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προθεσμίες για την παραίτηση και της δήλωσης μεταπτυχιακής εργασίας εξειδίκευσης περιέχονται στα παρακάτω αρχεία.

Blog Attachment