Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ανακήρυξη Υποψηφίων ΕΤΕΠ για τη θέση εκπρόσωπου στη Συνέλευση του ΤΜΗΥΠ

Η ανακοίνωση αφορά την ανακήρυξη υποψηφίων για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών του Ε.Τ.Ε.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής το χρονικό διάστημα 1-12-2018 έως 30-11-2019. Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί την Τετάρτη, 31-10-2018, κατά τις ώρες 11:00-12:00 στην Αίθουσα Σεμιναρίων, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής.