Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Αλλαγές στο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών
(ισχύουν από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021)

Για τους φοιτητές που εισήχθησαν από το ακαδημαϊκό έτος 2013-14 και μετά και θα αποφοιτήσουν μετά το τέλος χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2020-21 ισχύουν τα παρακάτω:

  • Οι προϋποθέσεις απονομής διπλώματος καθορίζονται ως εξής:
    • Επιτυχής παρακολούθηση όλων των υποχρεωτικών μαθημάτων (συμπεριλαμβανομένης της Διπλωματικής Εργασίας)
    • Συμπλήρωση τουλάχιστον 300 μονάδων ECTS στις οποίες θα έχουν προσμετρηθεί το πολύ 10 μονάδες ECTS από μαθήματα από άλλα Τμήματα
    • Ο βαθμός διπλώματος καθορίζεται με βαρύτητες τις μονάδες ΕCTS των μαθημάτων.

 

  • Οι μονάδες ECTS των μαθημάτων του Τμήματος καθορίζονται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. Οι αλλαγές μπορεί να επηρεάσουν τον απαιτούμενο αριθμό κατ’ επιλογή μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη του διπλώματος.
    ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αλλαγή δεν αφορά φοιτητές-φοιτήτριες που θα λάβουν το δίπλωμα τους στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2020.
Κ.Φ. ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΩΡΕΣ Δ.Μ. ECTS
1ο Εξάμηνο
MYY101 Αγγλικά (2, 0, 0) 2,0
ΜΥΥ102 Απειροστικός Λογισμός I (5, 0, 0) 5 5,5
ΜΥΥ103 Γενική Φυσική (5, 0, 0) 5 5,5
ΜΥΥ104 Γραμμική Άλγεβρα (5, 0, 0) 5 5,5
ΜΥΥ105 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό (3, 1, 2) 5 6,0
ΜΥΥ106 Εισαγωγή στους Η/Υ και την Πληροφορική (4, 0, 2) 5 5,5
Άθροισμα Εξαμήνου 30,0
2ο Εξάμηνο
ΜΥΥ201 Αγγλικά για την Επιστήμη των Υπολογιστών (3, 0, 0) 3,5
ΜΥΥ202 Απειροστικός Λογισμός II (5, 0, 0) 5 6,5
ΜΥΥ203 Βασικές Αρχές Κυκλωμάτων (3, 1, 1) 5 6,5
ΜΥΥ204 Διακριτά Μαθηματικά Ι (4, 1, 0) 5 6,5
ΜΥΥ205 Τεχνικές Αντικειμενοστρεφούς Προγραμματισμού (4, 0, 2) 5 7,0
Άθροισμα Εξαμήνου 30,0
3ο Εξάμηνο
ΜΥΥ301 Ανάπτυξη Λογισμικού (3, 0, 2) 4 6,0
ΜΥΥ302 Διακριτά Μαθηματικά ΙΙ (4, 1, 0) 5 6,0
ΜΥΥ303 Δομές Δεδομένων (4, 0, 2) 5 6,0
ΜΥΥ304 Πιθανότητες και Στατιστική (4, 1, 0) 5 6,0
ΜΥΥ305 Ψηφιακή Σχεδίαση Ι (3, 1, 2) 4 6,0
Άθροισμα Εξαμήνου 30,0
4ο Εξάμηνο
ΜΥΥ401 Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού (3, 0, 2) 4 6,0
ΜΥΥ403 Εισαγωγή στην Αριθμητική Ανάλυση (4, 1, 1) 5 6,0
ΜΥΥ404 Ηλεκτρονική (3, 1, 2) 4 6,0
ΜΥΥ405 Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων (4, 0, 2) 5 6,0
ΜΥΥ406 Ψηφιακή Σχεδίαση ΙΙ (3, 0, 2) 4 6,0
Άθροισμα Εξαμήνου 30,0
5ο Εξάμηνο
ΜΥΥ501 Θεωρία Υπολογισμού (3, 2, 0) 4 6,0
ΜΥΥ502 Προγραμματισμός Συστημάτων (4, 0, 2) 5 6,0
ΜΥΥ503 Σήματα και Συστήματα (4, 0, 2) 5 6,0
ΜΥΥ504 Υπολογιστικά Μαθηματικά (3, 1, 1) 4 6,0
MYY505 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών (4, 0, 2) 5 6,0
Άθροισμα Εξαμήνου 30,0
6ο Εξάμηνο
ΜΥΥ601 Λειτουργικά Συστήματα (4, 0, 2) 5 7,0
ΜΥΥ602 Τεχνητή Νοημοσύνη (3, 0, 2) 4 6,5
ΜΥΥ603 Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα (3, 1, 2) 5 6,5
MYE Επιλογής 4 5,0
MYE Επιλογής 4 5,0
Άθροισμα Εξαμήνου 30,0
7ο Εξάμηνο
ΜΥΥ701 Βάσεις Δεδομένων (4, 0 ,2) 5 6,5
ΜΥΥ702 Γραφικά Υπολογιστών και Συστήματα Αλληλεπίδρασης (4, 0, 2) 5 6,5
ΜΥΥ703 Δίκτυα Υπολογιστών Ι (4, 0, 2) 5 7,0
MYE Επιλογής 4 5,0
MYE Επιλογής 4 5,0
Άθροισμα Εξαμήνου 30,0
8ο Εξάμηνο
ΜΥΥ801 Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ (3, 0, 2) 4 6,5
ΜΥΥ802 Μεταφραστές (4, 0, 2) 5 6,5
ΜΥΥ803 Τεχνολογία Λογισμικού (3, 0, 2) 4 7,0
MYE Επιλογής 4 5,0
MYE Επιλογής 4 5,0
Άθροισμα Εξαμήνου 30,0
9ο Εξάμηνο
MYY901 Μικροεπεξεργαστές (3, 0, 2) 4 5,0
MYE Επιλογής 4 5,0
MYE Επιλογής 4 5,0
MYE Επιλογής 4 5,0
MYE Επιλογής 4 5,0
MYE Επιλογής 4 5,0
Άθροισμα Εξαμήνου 30,0
10ο Εξάμηνο
MYY1000 Διπλωματική Εργασία 40 30,0

Διευκρινίζεται ότι  φοιτητές που εισήχθησαν στο Τμήμα από το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 δεν υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τα μαθήματα ΜΥΥ406 Ψηφιακή Σχεδίαση ΙΙ και ΜΥΥ901 Μικροεπεξεργαστές. Μπορούν ωστόσο αν θέλουν να τα δηλώσουν ως κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα.