Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Αίτηση για συμμετοχή στην ορκωμοσία

Τα παρακάτω έγγραφα αφορούν την αίτηση για την απόκτηση πτυχίου/διπλώματος στην προσεχή ορκωμοσία και πληροφορίες σχετικά με αυτήν. Η υποβολή της αίτησης θα γίνει στην Γραμματεία του Τμήματος από την Τρίτη 25/9/2018 έως και την Τετάρτη 10/10/2018.