Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Αίτηση για συμμετοχή στην ορκωμοσία

Η ανακοίνωση αφορά όσους επιθυμούν να λάβουν μέρος στην προσεχή ορκωμοσία. Παρακάτω θα βρείτε την σχετική αίτηση για την απόκτηση πτυχίου/διπλώματος στην προσεχή ορκωμοσία, Υ/Δ και πληροφορίες σχετικά με αυτήν. Η υποβολή της αίτησης θα γίνει στην Γραμματεία του Τμήματος από την Τετάρτη 6/2/2019 έως και την Παρασκευή 15/2/2019.