Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Αίτηση για Ορκωμοσία

Όσοι φοιτητές του Τμήματός μας  επιθυμούν να λάβουν μέρος στην προσεχή ορκωμοσία παρακαλούνται να υποβάλουν αίτηση (στο email της Γραμματείας: gramcse@uoi.gr )  για Πτυχίο/Δίπλωμα από την Πέμπτη 22 έως και την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020. Οι απόφοιτοι θα ενημερωθούν με σχετική ανακοίνωση για τον τρόπο διεξαγωγής της ορκωμοσίας. Παρακάτω θα βρείτε τα σχετικά έντυπα. Διευκρινίζεται ότι σε κανένα έντυπο δεν απαιτείται το γνήσιο της υπογραφής.

Προσοχή!!!
Η ανακοίνωση αφορά τους απόφοιτους των εξεταστικών περιόδων Ιουνίου και Σεπτεμβρίου.

Blog Attachment