Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Αίτηση για Ορκωμοσία

Όσοι φοιτητές του Τμήματός μας  επιθυμούν να λάβουν μέρος στην προσεχή ορκωμοσία παρακαλούνται να υποβάλουν αίτηση (στο email της Γραμματείας)  για Πτυχίο/Δίπλωμα από την Τετάρτη 22 Ιουνίου έως και τη Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022. Παρακάτω θα βρείτε τα σχετικά έντυπα. Διευκρινίζεται ότι σε κανένα έντυπο δεν απαιτείται το γνήσιο της υπογραφής.

Blog Attachment