Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Αίτηση για Ορκωμοσία

Όσοι φοιτητές του Τμήματός μας  επιθυμούν να λάβουν μέρος στην προσεχή ορκωμοσία παρακαλούνται να υποβάλουν αίτηση (στο email της Γραμματείας: gramcse@uoi.gr ) για Πτυχίο/Δίπλωμα από τη Δευτέρα 1 έως και την Παρασκευή 12 Μαρτίου 2021. Οι απόφοιτοι θα ενημερωθούν με σχετική ανακοίνωση για τον τρόπο διεξαγωγής της ορκωμοσίας.  Παρακάτω θα βρείτε τα σχετικά έντυπα. Διευκρινίζεται ότι σε κανένα έντυπο δεν απαιτείται το γνήσιο της υπογραφής.

Blog Attachment