Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πρόγραμμα Συνεντεύξεων για το ΠΜΣ
(Χειμερινό Εξάμηνο 2020-21)

Το παρακάτω αρχείο περιέχει το αναλυτικό πρόγραμμα συνεντεύξεων των υποψηφίων για την εισαγωγή στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής που άφορα το χειμερινό εξάμηνο 2020-2021.

Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 19/6/2020 με ώρα έναρξης 09:00. Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά μέσω του συστήματος MS Teams.

Οι υποψήφιοι που δεν έχουν πρόσβαση στο σύστημα MS Teams παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Παναγιώτη Τσαπάρα, Συντονιστή της Επιτροπής (e-mail: tsap@cs.uoi.gr και τηλέφωνο: 2651008911), για το σύστημα εξέτασης μέσω του οποίου θα πραγματοποιηθεί η συνέντευξη.