Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Μαθημάτων – Εαρινό Εξάμηνο 2019-2020_Νέο

Το παρακάτω αρχείο περιέχει το εβδομαδιαίο πρόγραμμα των μεταπτυχιακών μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο 2019-2020. Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν την Δευτέρα 17/02/2020.

Τα μαθήματα Δ0, Υ0 μπορούν να επιλεγούν μόνο από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του νέου αναμορφωμένου ΠΜΣ με τίτλο «Μηχανική Δεδομένων και Υπολογιστικών Συστημάτων».

Blog Attachment