Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Προκήρυξη Εκλογών Προέδρου και Αν. Προέδρου στο ΤΜΗΥΠ

Ανακοίνωση για την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής, με διετή θητεία, από 01-09-2020 έως 31-08-2022, με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία(κάλπη).

Οι εκλογές θα διεξαχθούν στις 23/06/2020, ημέρα Τρίτη στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του κτιρίου του Τμήματος ΜΗΥΠ κατά τις ώρες 10-14.

Tα δικαιολογητικά υποψηφιότητας υποβάλλονται στη Γραμματεία της Κοσμητείας, αυτοπροσώπως μέχρι κατά την Τρίτη 16 Ιουνίου 2020 στις 12:00.

Παρακάτω θα βρείτε τις σχετικές αιτήσεις και την προκήρυξη.