Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

ΠΜΣ-Ανακοίνωση για την προθεσμία παραίτησης από Μεταπτυχιακό Μάθημα

Ενημερώνονται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος ότι για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 η προθεσμία παραίτησης από μεταπτυχιακό μάθημα παρατείνεται μέχρι και 10 Απριλίου 2020.