Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ορκωμοσία Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής – Απρίλιος 2020

H ορκωμοσία του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, η οποία επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στις 10 Απριλίου 2020 και αναβλήθηκε λόγω της λήψης των αναγκαίων μέτρων για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως την Τρίτη 7 Ιουλίου 2020 και ώρα 12:00 το μεσημέρι, με χρήση της πλατφόρμας σύγχρονης επικοινωνίας MS Teams.