Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών – Παράταση Προθεσμίας για τη δήλωση Μαθημάτων & Μετ. Εργασίας

Η ανακοίνωση αφορά την παράταση προθεσμίας για τη δήλωση των μαθημάτων και της μεταπτυχιακής εργασίας των Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το εαρινό εξάμηνο 2019-2020. Λόγω τεχνικού προβλήματος η προθεσμία παρατείνεται μέχρι και την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2020.

Το πρόβλημα με τη δήλωση της μεταπτυχιακής εργασίας θα λυθεί εντός των ημερών και θα υπάρξει σχετική ειδοποίηση.

Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται στην αναλυτική ανακοίνωση παρακάτω.