Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Μάθημα Αγγλικών 1ου Έτους – Placement Test

Την Τετάρτη στις 16/10/2019 και ώρα 12.00 μ.μ. θα δοθεί το Placement Test για τους πρωτοετείς φοιτητές της Πληροφορικής στα εργαστήρια του τμήματος ΠΕΠ Ι, ΠΕΠ ΙΙ και ΠΕΛΣ. Οι φοιτητές θα εξεταστούν σύμφωνα με το επώνυμο τους ως εξής:

  • Α’ γκρουπ: ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΟΝΤΑΚΗΣ —> Ώρα: 12.00 μ.μ. – 12.30 μ.μ.
  • Β’ γκρουπ: ΚΟΝΤΗΣ-ΠΑΣΠΑΛΑΣ —> Ώρα: 12.45 π.μ. -13.15 μ.μ.
  • Γ’ γκρουπ: ΠΑΤΡΑΣ-ΨΥΡΗ —> Ώρα: 13.30-14.00 μ.μ.
  • Δ’ γκρουπ: Α.Μ.: Αλλοδαποί, Αλλογενείς, Yπό Μετεγγραφή —> Ώρα: 14.15-14.45 μ.μ.

Η διδάσκουσα
Ε. Ευμοιρίδου Κουράκου