Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Εξέταση Αγγλικά Ι & Αγγλικά ΙΙ

Την Τρίτη στις 17/9/2019 θα δοθούν οι εξετάσεις για το μάθημα των Αγγλικών Ι και ΙΙ ηλεκτρονικά στα εργαστήρια του τμήματος ΠΕΠ Ι, ΠΕΠ ΙΙ και ΠΕΛΣ.

Οι φοιτητές θα εξεταστούν σύμφωνα με το αριθμό μητρώου τους με την εξής σειρά:
ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙ

  • Α’ γκρουπ: Α.Μ.: 2407- 3317 – Ώρα: 15.00 – 15.45 μ.μ.
  • Β’ γκρουπ: Α.Μ.: 3328- 4265 – Ώρα: 16.00 -16.45 μ.μ.
  • Γ’ γκρουπ: Α.Μ.: 4266- 4432 – Ώρα: 17.00 – 17.45 μ.μ.
  • Δ’ γκρουπ: Α.Μ.: 4433-4585 – Ώρα: 18.00 – 18.45 μ.μ.
  • Ε’ γκρουπ: Α.Μ.: 4586-4627 & οι φοιτητές του μαθήματος ΠΛΥ211, Ώρα: 19.00 – 19.45 μ.μ.

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι

  • Ε’ γκρουπ: Α.Μ.: 2579-4387 – Ώρα: 19.00 – 19.45 μ.μ.
  • Ζ’ γκρουπ: Α.Μ.: 4391- 4627 και ο φοιτητής του μαθήματος ΠΛΥ111, Ώρα: 20.00-20. 45 μ.μ.

Η διδάσκουσα
Ε. Ευμοιρίδου Κουράκου