Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Εγγραφή των αιτούντων μετεγγραφή

Ανακοίνωση για την εγγραφή των αιτούντων μετεγγραφή με τις κατηγορίες

  • των μοριοδοτούμενων κριτηρίων
  • των αδελφών προπτυχιακών φοιτητών αλλά και
  • με αίτηση θεραπείας – ένσταση

Για να πραγματοποιηθεί η εγγραφή τους θα πρέπει να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος και να προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (πιστοποιητικό διαγραφής, φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας και μια έγχρωμη φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας)

από την Πέμπτη 19/12/2019 έως και την Τετάρτη 8/1/2020
Για την καλύτερη ενημέρωση σας παρακαλώ διαβάστε το επισυναπτόμενο αρχείο.