Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Διδασκαλία μαθημάτων εξ αποστάσεως κατά τις ημέρες των διακοπών του Πάσχα

Σας ενημερώνουμε ότι τα εξ’ αποστάσεως μαθήματα θα συνεχιστούν μέσα στις δύο εβδομάδες του Πάσχα, και πιο συγκεκριμένα μέχρι και τη Μεγάλη Τετάρτη(15/4/2020) και από την Τετάρτη του Πάσχα(22/4/2020) και μετά.