Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Γενική Συνέλευση Φοιτητών

Η Γενική Συνέλευση των Φοιτητών του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής θα γίνει την Τετάρτη 23.10.2019 στις 11:00 στο αμφιθέατρο του Τμήματος.