Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ακύρωση Εκλογών
Εφαρμογή του ν.4692/2020 στις εκλογές Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου των Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής

Οι εκλογές όπως προκηρύχτηκαν με αριθμ. πρωτ. Κοσμητείας 304/26.5.2020 και 305/26.5.2020 για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου των Τμημάτων Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής και Μηχανικών Επιστήμης Υλικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων δεν θα πραγματοποιηθούν στις συγκεκριμένες ημερομηνίες, θα ακολουθήσει επαναπροκήρυξη σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4692/2020.

Παρακαλώ για περισσότερες πληροφορίες βρείτε παρακάτω το σχετικό έγγραφο της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.