Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σχετικά με τις εξ αποστάσεως εξετάσεις του Εαρινού Εξαμήνου 2019-2020

Προϋποθέσεις συμμετοχής στις εξ αποστάσεως εξετάσεις της εαρινής περιόδου (κανονική και επί πτυχίω εξεταστική) του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

Σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, απαραίτητες προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των φοιτητών/φοιτητριών στις εξ αποστάσεως εξετάσεις της εαρινής περιόδου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 είναι:

MS-Teams:

  • Η ύπαρξη λογαριασμού στην πιστοποιημένη πλατφόρμα σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης MS-TEAMS του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και
  • Η δυνατότητα σύνδεσης στο MS-TEAMS με χρήση κάμερας και μικροφώνου

e-Course: Για ενημέρωση σχετικά με τα μαθήματα αλλά και για τα μαθήματα που θα εξεταστούν μέσω της πιστοποιημένης πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης e-Course, εκτός από τον λογαριασμό στο MS-TEAMS, οι φοιτητές/φοιτήτριες θα πρέπει να έχουν:

  • Ενεργό λογαριασμό στο e-Course και
  • Να είναι εγγεγραμμένοι στα αντίστοιχα μαθήματα.

Καλούνται οι φοιτητές/φοιτήτριες του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής να εξασφαλίσουν τις ανωτέρω προϋποθέσεις για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις. Επίσης, οι φοιτητές/φοιτήτριες οφείλουν να υποβάλουν δήλωση συμμετοχής τους στις εξετάσεις σύμφωνα με οδηγίες που θα δοθούν από τους διδάσκοντες ή από τον διδάσκοντα του κάθε μαθήματος. Η δήλωση συμμετοχής δεν αποτελεί και δεν υποκαθιστά τη δήλωση μαθημάτων. Οι φοιτητές/φοιτήτριες θα προβούν σε δήλωση συμμετοχής στις εξετάσεις μόνο για τα μαθήματα που έχουν δηλώσει κανονικά στο classweb.

Οι φοιτητές/φοιτήτριες που δεν μπορούν να εξασφαλίσουν τις εν λόγω προϋποθέσεις για συμμετοχή στις εξετάσεις του εαρινού εξαμήνου 2019-2020 σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, θα πρέπει να υποβάλουν δήλωση μη συμμετοχής στη σελίδα https://forms.gle/SLXCVDyerKYvdm9M6 μέχρι και τις 15 Ιουνίου 2020.

Όσοι υποβάλουν την ανωτέρω δήλωση μη συμμετοχής δεν θα έχουν το δικαίωμα να εξεταστούν σε κανένα μάθημα στην τρέχουσα εξεταστική και θα εξεταστούν στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2020.