Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Έναρξη εξ’ αποστάσεως Μαθημάτων

Τα διαδικτυακά μαθήματα θα ξεκινήσουν σταδιακά μέχρι τις 26 Μαρτίου 2020 και θα πραγματοποιηθούν μέσω της πλατφόρμας Teams της Microsoft, όπως σας έχει ανακοινωθεί με email από την Πρυτανεία.Παρακαλούνται οι φοιτητές να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις στο e-course ή στις σελίδες των μαθημάτων.

Τα μαθήματα θα γίνονται σύμφωνα με το ισχύον ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων.

Επίσης, παρακαλούνται οι φοιτητές να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις του Πανεπιστημίου όσο και του Τμήματος .