ΜΥΕ012/ΠΛΕ059 Εξόρυξη Δεδομένων

Χειμερινό Εξάμηνο, 2017

 

Αρχική

Υλικό

Διαφάνειες

Ασκήσεις

Γενικές Πληροφορίες

Ώρες Διδασκαλίας: Τρίτη 4:00-7:00 μ.μ.
Διδάσκων: Παναγιώτης Τσαπάρας (
tsap _at_ cs.uoi.gr), Γραφείο Β.3

Παλαιότερα Μαθήματα: Εαρινό Εξάμηνο 2012, Χειμερινό Εξάμηνο 2012, Χειμερινό Εξάμηνο 2013, Χειμερινό Εξάμηνο 2014, Χειμερινό Εξάμηνο 2015, Εαρινό Εξάμηνο 20127

Βαθμολογία: Ο βαθμός του μαθήματος προκύπτει από τις ασκήσεις και project τα οποία είναι απαλλακτικά. Δεν υπάρχει τελική εξέταση ούτε τον Ιανουάριο, ούτε το Σεπτέμβριο.

Διαδικαστικά: Η διαφάνειες με τις διαδικαστικές λεπτομέρειες (pdf)

 

Ανακοινώσεις

 

       Κυριακή 26/11. Δεύτερη Άσκηση: Η δεύτερη άσκηση είναι διαθέσιμη στη σελίδα ασκήσεων του μαθήματος.

       Παρασκευή 3/11. Πρώτη Άσκηση: Η πρώτη άσκηση είναι διαθέσιμη στη σελίδα ασκήσεων του μαθήματος.

       Τρίτη 26/9. Καλώς ήρθατε στην Εξόρυξη Δεδομένων!