Μεταφραστές Project

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ turnin


Για να παραδώσετε την 2η φάση της άσκησης:

1. Θα δημιουργήσετε ένα directory με το όνομα του λογαριασμού σας (csstxxxx).

2. Εκεί θα βάλετε μόνο τα αρχεία πηγαίου κώδικα που χρειάζονται (δηλαδή όχι το a.out ή τα lex.yy.cc κλπ)

3. Θα φτιάξετε ένα αρχείο κειμένου με το όνομα readme.txt στο οποίο θα γράψετε με λατινικούς χαρακτήρες τα ονάματα και τους ΑΜ των μελών της ομάδας.

4. θα πάτε στο directory που περιέχει το directory csstxxxx που μόλις δημιουργήσατε και θα εκτελέσετε την εντολή:

turnin parser@cs462 csstxxxx


Μετά την παράδοση, μπορείτε να ελέξετε αν το πρόγραμμα σας παραδόθηκε με:

ls -al ~cs462/TURNIN/parser/csstxxxx*

θα πρέπει να υπάρχει ένα ή περισσότερα ένα αρχείο της μορφής csstxxxx.tar.Z

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εκτελέσιμα αρχεία δεν παραδίδονται. Μπορείτε να παραδώσετε μέχρι 10 φορές.

Μετά τις 5μμ της Τετάρτης 19/4 θα ισχύει η πολιτική για τις αργοπορημένες παραδόσεις.