Ανάκτηση Πληροφορίας: Παρουσιάσεις

Πρόγραμμα Παρουσιάσεων

May 18 Christian Zimmer, Christos Tryfonopoulos, Gerhard Weikum: Exploiting Correlated Keywords to Improve Approximate Information Filtering. SIGIR 2008 Δημήτρης Σουραβλιάς
May 25 Gleb Skobeltsyn, Toan Luu, Ivana Podnar Zarko, Martin Rajman, Karl Aberer: Query-driven Ιndexing for Scalable Peer-to-Peer Text Retrieval. Future Generation Comp. Syst. 25(1), 2009 Βασίλης Μπούργος
May 25 Sebastian Michel, Peter Triantafillou, Gerhard Weikum: KLEE: A Framework for Distributed Top-k Query Algorithms. VLDB 2005 Αλέξανδρος Γκιμπερίτης
June 1 Ralf Schenkel, Tom Crecelius, Mouna Kacimi, Sebastian Michel, Thomas Neumann, Josiane Xavier Parreira, Gerhard Weikum: Efficient Top-k Querying over Social-Tagging Networks. SIGIR 2008

Tom Crecelius, Mouna Kacimi, Thomas Neumann, Josiane Xavier Parreira, Marc Spaniol, Gerhard Weikum: Social Wisdom for Search and Recommendation . IEEE Data Engineering Bulletin 31(2), 2008

Αλεξάνδρα Πιλαλίδου
June 1 Jeffrey Dean, Sanjay Ghemawat: MapReduce: Simplified Data Processing on Large Clusters Commun. ACM 51(1), 2008 and OSDI 2004 Ευτυχία Κωλέτσου
June 1 L. M. Vaquero, L. Rodero-Merino, J. Caceres, M. Lindner: A Break in the Clouds: Towards a Cloud Definition. ACM SIGCOMM Computer Communication Review 2009

B. Cooper, E. Baldeschwieler, R. Fonseca, J. J. Kistler, P.P.S. Narayan, C. Neerdaels, T. Nerin, R. Ramakrishnan, A. Silberstein, U. Srivastava, R. Stata: Building a Cloud for Yahoo! IEEE Data Engineering Bulletin 2009

Παναγιώτης Γιαννάκης

Οδηγίες

Διάρκεια

35 λεπτά

Περιεχόμενο Παρουσίασης

Επίσης, ετοιμάστε μια ερώτηση (άσκηση) πάνω στο περιεχόμενο του άρθρου

Περίληψη Άρθρου

Θα παραδώστε επίσης μια περίληψη του άρθρου. Η περίληψη θα πρέπει να είναι εως 1500 λέξεις. Μπορείτε να τη γράψετε είτε στα Ελληνικά είτε στα Αγγλικά. Πρέπει να είναι αυτοτελής, δηλαδή να μπορεί κανείς να την καταλάβει χωρίς να χρειάζεται να ανατρέξει στο άρθρο.

Η παράδοση της είναι το αργότερο την Τετάρτη την εβδόμαδα που θα παρουσιαστεί το άθρο. Στείλτε τη μου με email. Θα την αναρτήσω και στην ιστο-σελίδα του μαθήματος.

Χρήσιμες συνδέσεις