Τελική Εξέταση

Στην τελική εξέταση μπορείτε να έχετε μαζί σας όποιο έντυπο υλικό θέλετε (πχ., σημειώσεις, διαφάνειες, βιβλία, άρθρα κλπ).

Η ύλη περιλαμβάνει τά θέματα που παρουσιάστηκαν μετά την ενδιάμεση εξέταση. Δηλαδή:

Aπό τη θεωρία,

Aπό τo εργαστήριο, θα εξεταστούν μόνο οι πολύ βασικές έννοιες από τα θέματα που παρουσιάστηκαν μετά την ενδιάμεση εξέταση.